Personuppgiftspolicy

1. GENERELLT
1.1 CF E-commerce Aps ("Creme Fraiche", "cremefraiche.se", "vår", "oss" eller "vi") är dataansvariga för behandlingen av de personupplysningar vi har mottagit från dig. Du hittar våra kontaktupplysningar under punkt. 7.

1.2 I denna persondatapolitik kan du läsa om hur Creme Fraiche insamlar och behandlar upplysningar som vedrör dig och härunder till hur vi behandlar personupplysningarna och hur vi säkrar de upplysningar vi mottar och vilka rättigheter du har.

2. VILKA PERSONUPPLYSNINGAR INSAMLAR VI, TILL VILKET SYFTE OCH HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER I ÖVERENSSTÄMMELSE MED GÄLLANDE LOVGIVNING
2.1 När du besöker Cremefraiche.se insamlar vårt system automatiskt upplysningar om dig och din användning av vår hemsida. Det datasystemet registrerar är bland annat uppgifter om vilken browser du använder, vilka ord, produkter och kategorier du söker på, din IP-adress, nätverkslokation och information om din dator, mobil eller tablet som gör det möjligt för oss att förbättra din användarupplevelse och optimera cremefraiche.se's funktioner, precis som att vi använder upplysningarna till att kunna ge relevant marknadsföring. Grundlaget för vår behandling av din data i förbindelse med besök på hemsidan kan du hitta i databeskyddelsesförordningens art. 6, stk. 1, litra f. Därutöver gör cremefraiche.se användning av cookies i överensstämmelse med cremefraiche.se's cookiepolitik. Denn behandling är baserad på ditt samtycke, jf. databeskyddelsesförordningens art. 6, stk. 1, litra a.

2.2 När du anmäler dig till cremefraiche.se’s direkta marknadsföring, exempelvis vår Facebooksida, nyhetsbrev, push-besked eller liknande, så registrerar vi ditt namn, din mailadress samt andra frivilliga upplysningar som du själv anger i förbindelse med din anmälning. Syftet är att kunna leverera relevant marknadsföring till dig. Rättsgrundlaget härför är databeskyddelsesförordningens art. 6, stk. 1, litra a.

2.3 När du köper en produkt på cremefraiche.se eller kommunikerar med oss via vår hemsida registrerar vi de uppgifter du själv anger som exempelvis ditt namn, din adress, din mailadress, ditt telefonnummer, betalningssätt, leveransmetod, IP-adress samt vilka produkter du har köpt och eventuelt returnerat till oss. Dessa upplysningar blir registrerade för att vi ska kunna leverera de produkter som du har besällt och dessutom administrera och överhålla dina rättigheter till att returnera och reklamera över en vara if. databeskyddelsesförordningens art. 6, stk. 1, litra b. Dessa upplysningar kan också bli användna till att informera dig om en tilbakakallelse av en produkt eller annan information som vi är pliktskyldiga att informera dig om av lag. Uppgifter om dina köp via vår hemsida insamlas dessutom så att vi kan upphålla lagkrav till bokföring och räkneskap, jf. databeskyddelsesförordningens art. 6, stk. 1, litra c. När vi registrerar din IP-adress är det för att cremefriche.se är interesserade i att förebygga och förhindra bedrägeri. Rättsunderlaget är härför databeskyddelsesförordningens art. 6, stk. 1, litra f.

2.4 När du ingår ett samarbetsavtal med oss, antingen som privatperson eller i kommerciellt sammanhang, registrerar vi upplysningar om ditt namn, din firma- eller privatadress, din e-mail, ditt telefonnummer, levereringsmetod, IP-adress, samt andra relevanta upplysningar som utväxlas i förbindelse med samarbetet. Syftet med att insamla och uppbevara dessa upplysningar är att värdera ett potentiellt samarbetsavtal, samt att leverera de produkter som du har anmodat om i hänsyn till avtalet. Uppgifter som du själv anger behandlas för att kunna träffa föranstaltningar på din anmodning för ingåelse av ett samarbetsavtal, if. databeskyddelsesförordningens art. 6, stk. 1, litra b.

2.5 När du besvarar frågor, registrerar vi uppgifter om ditt namn och din e-mailadress, samt uppgifter om dina modevanor/önskningar, samt klädstorlekar, om frågeställningar uppfordrar svar på detta. Syftet med dessa frågeställningar är att inhämta vetande i hänsyn till den konkreta undersökningen. Rättsunderlaget är härför databeskyddelsesförordningens art. 6, stk. 1, litra a och art. 9, stk. 2, litra a.

3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER
3.1 Cremefraiche.se tar emot uppgifter om ditt namn, din adress, din mailadress, ditt ordrenummer samt leveransmetoder till PostNord, GLS eller annan transportör som övertar frakten och leveransen av de varor som du har köpt hos oss. Köper du produkter som inte finns på vårt lager kan dina uppgifter, med undandtag, ges vidare till producenten som härefter ser till att skicka den gällda vara till dig. Dessa upplysningar utväxlas mellan Creme Fraiche och transportören via Webshipper. Därutöver kan dina upplysningar vidareges till samarbetspartner som assisterar oss i förbindelse med vårea förretningsaktiviteter, härunder bl.a. betalingsutbud med finansieringsmöjligheter så som Klarna.

3.2 Då vi använder externa samarbetspartners till bland annat teknisk drift, förbättringar på hemsidan, insamling av tillåtelser till utsändelse av nyhetsbrev, deltagelse i tävlingar, pop-ups, relevant marknadsföring samt bedömning av vår verksamhet och produkter, kan uppgifter om ditt namn och din mailadress bli betrott till dessa. I förbindelse med ditt köp av varor på vår hemsida skickar Trustpilot, på vägar av vår verksamhet, ett mail med en inbjudan till att utvärdera våra produkter och vår service. Det är fullständigt valfritt om du vill ge ett omdöme och du kan välja att använda ett valfritt namn. Den angivna e-mailadress använder vi endast för att verifiera att det är gjort ett köp hos Creme Fraiche. Om du tackar ja till innjudan ska du vara uppmärksam på att dataansvaret för dina personliga uppgifter i denna förbindelse övergår till Trustpilot.

3.3 När du betalar för din(a) vara(or) kommer du att bli skickad vidare till våra betalningerbjudande Bambora, Epay eller Klarna. De uppgifter du anger kommer att bli uppbevarade i full förtrolighet af mottagarna. Det är enbart betalningerbjudande som får tillgång till upplysningar om ditt betalningskort. Creme Fraiche får inte tillgång till upplysningar om ditt betalningskort.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

3.4 Uppgifter som är insamlade som del i ett samarbete kommer endast att bli uppbevarat till internt bruk, medmindre det är nödvändigt för att uppfylla ett syfte i förbindelse med samarbetsavtalen eller såframt att det uppstår en tvist, som nödvändiggör att ge det vidare till rättsliga instanser och myndigheter.

3.5 När du deltar i en frågeundersökelse kommer upplysningarna att bli insamlade genom t.ex. SurveyMonkey.

3.7 Vi övertar uppgifter om ditt namn och din mailadress till bland annat följande externa samarbetspartners etablerat inom EU:

- Hello Retail
- Trustpilot

Några av ovannnämnda verksamheter har status som databehandlare som under våra instruktioner behandlar den data som vi är juridiskt ansvariga för. Alla externa samarbetspartners som behandlar personuppgifter på våra vägar, har ingått skriftliga databehandlingsavtal med vår verksamhet där det är underlagt sträng förtrolighet. Ingen av våra externa samarbetspartners får därför använda dina personliga uppgifter till andra syften än att upprätthålla det avtal som de har ingått med oss.

3.8 Enkla av våra externa databehandlare för exempel Google Analytics v/Google LLC., Facebook Inc., Klaviyo, Magento Inc. og Gorgias Inc., SurveyMonkey Inc., Microsoft Corporation och Bing är etablerade utanför EU, närmare bästemt i USA. Överföring av personuppgifter till våra databehandlare i tredjeländer säkras genom giltiga överförselsgarantier vid bruk av EU-Kommissionens Standardkontraktbestämmelser.

4. DINA RÄTTIGHETER
4.1 För att skapa maximal öppenhet och genomsiktighet omkring vår behandling av dina personliga upplysningar ska vi som dataansvariga upplysa dig om dina rättigheter.

4.2 Insiktsrätten

4.2.1 Du har alltid rätt till att be om att få upplyst vilken data vi har registrerat om dig, vilka syften din data tjänar, vilka kategorier av personliga upplysningar vi har registrerat om dig, vem som mottar och behandlar uppgifterna, samt vartifrån vår data om dig är insamlad.

4.2.2 Du har rätt till, pr. mail, att få tillskickat en kopia av de personliga upplysningar vi har registrerat och behandlar om dig. Önskar du att få tillskickat en sådan kopia ska du skicka en skriftlig ansökan till kundservice på webbshop@cremefraiche.se. Vi skickar enbart personliga uppgifter som knyter sig direkt till den mailadress som ansökningen kommer från. Du kan med andre ord inte få tillskickat uppgifter som förbinder sig till en annan mailadress än den du kontaktar oss från.

4.3 Rätten till korrigering

4.3.1 Du har rätt till att få okorrekta personuppgifter om dig själv korrigerat av oss, så vi inte använder felagtig information om dig när du använder verksamhetens service. Om du upptäcker att det är fel i de uppgifter som vi har registrerat om dig ska du göra oss uppmärksamma på det via skriftlig hänvändning på mail till vår kundservice, så kan vi rätta felet.

4.4 Rätten till radering

4.4.1 Du har i vissa tillfällen rätt till att få alla eller delar av dina personuppgifter raderade afv oss. Det gäller exempelvis om du tillbakakallar ditt samtycke och vi inte har något juridiskt underlag för att fortsätta behandlingen av din data. Om en fortsatt behandling av dina personuppgifter är nödvändig, det kan t.ex. vara i tillfälle av att vi ska upprätthålla våra juridiska förpliktningar för att rättskrav kan fastläggas, göras gällande eller försvaras i förbindelse med polisfterforskning, är vi inte förpliktade att radera de uppgifter vi har registrerat på dig.

Radering av personuppgifter kan endast ske med tillbakaverkande kraft. Anmodar du om at få dina uppgifter raderade ska du vara uppmärksam på att det på nytt blir insamlat uppgifter om dig om du använder dig av vår verksamhet eller service i framtiden.

4.5 Rätten till att begränsa behandlingen till uppbevaring

4.5.1 Du har i vissa tillfällen rätt till att få begränsat behandlingen av dina personuppgifter till att endast bestå av uppbevaring om du menar att de uppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta.

4.6 Rätten till dataportabilitet

4.6.1 Du har i vissa tillfällen rätt till att få en kopia av de personuppgifter som du själv har gett oss, utlevererat i ett maskinläsbart format, likaså har du rätt till att överföra personouppgifter om dig själv till en annan dataansvarig.

4.7 Rätten till invändning

4.7.1 Du har rätt till att invända mot vår behandling av dina personuppgifter med hänblick på direkt marknadsförning, härunder den profil, segmentering och analys som vi företar för att kunna göra vår kommunikation och marknadsförning relevant i förhållande till dig.

4.7.2 Du har rätt till, de grunder som vedrör din personliga situation, att göra invändningar mot vår behandling av dina personliga upplysningar som vi företar på underlag av vårt legitima intresse jf. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Rätten till att kalla tillbaka samtycke

4.8.1 Du har rätt till att kalla tillbaka ditt samtycke till direkt marknadsförning, exempelvis nyhetsbrev. Om du önskar att tillbakakalla ditt samtycke ska du skriftligt hänvända dig till oss på webbshop@cremefraiche.se jf. pkt. 4.2.2. En tillbakakallning av ditt samtycke gör sig inte gällande för den behandling som är företaget innan tillbakallningen.

4.9 Rätten till att klaga

4.9.1 Du har alltid rätt till att ge ett klagomål till Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, över vår verksamhets behandling av dina personuppgifter. Din klagan ska i den förbindelse inges antingen skriftligt pr. mail till dt@datatilsynet.dk eller per telefon på +45 33 19 32 00.

5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER
5.1 Upplysningar insamlade om din användning av cremefraiche.se, jf. pkt. 2.1 og 2.2, kommer efter en samlad period på 5 år antingen bli raderade eller uteslutande vara tillgängliga i anonym form, således att de inte kan spåras tillbaka till dig. Detta förutsätter dock att du i denna period inte har interagerat med vår verksamhetsservice, härunder besökt vår hemsida, gjort köp via vår hemsida, deltagit i tävlingar, läst eller klickat på mail, annoncer och pop-ups mm.

5.2 De personliga upplysningar som vi har insamlat i förbindelse med din anmälning till vårt nyhetsbrev raderas senast 5 år efter att vårt sista nyhetsbrev är skickat till dig. Det är en förutsättning för raderingen att ditt samtycke dras tillbaka.

5.3 De personuppgifter som vi har insamlat i förbindelse med köp som du har gjort på Cremefraiche.dk/.se/.de kommer som utgångspunkt att bli raderade eller anonymiserade, så de inte kan spåras tillbaka till dig 5 år efter utlöpet av det kalenderår du har genomført ditt köp. Detta förutsätter dock att du i denna period inte har interagerat med vår verksamhetsservice, härunder besökt vår hemsida, gjort köp via vår hemsida, deltagit i tävlingar, läst eller klickat på mail, annoncer och pop-ups mm. Upplysningarna kan dock sparas i längre tid om vi värderar att ha ett legitimt behov för att uppbevara dem.

5.4 Verksamhetens räkneskapsmaterial uppbevaras i 5 år till utgången av ett räkneskapsår så att vi kan uppfylla bokföringslagens krav om uppbevaring av räkneskapsmaterial.

5.5 De personuppgifter som vi har insamlat i förbindelse med din interaktion med vår kundservice blir raderad 5 år efter din sista hänvändning till oss.

5.6 Upplysningar insamlade i förbindelse med samarbetsavtal blir raderad senast 5 år efter vår sista interaktion med dig.

5.7 Upplysningar insamlade i förbindelse med frågeställningar blir raderade så snart frågeställningarna är avslutade. Upplysningarna blir endast offentliggjorda i anonymt tillstånd, medmindre respondenten ger samtycke till offentliggörelse av dennes upplysningar. I detta tillfälle kommer upplysningarna raderas, så snart att frågeställningarna inte längre har aktualitet.

6. SÄKERHET
6.1 Creme Fraiche har genomfört alla de rekommenderade tekniska och organisatoriska säkerhetsföranstaltningar mot att dina personuppgifter utan hänsikt eller på olagligt vis blir destruerat, bortkommet, blir ändrat, förringat, missbrukat eller kommer i ovedkommande händer eller till kännskap.

6.2 Det är uteslutande medarbetere som har ett berättigat behov att tillgå dina upplysningar för att utföra deras arbete, som får tillgång till dina personuppgifter.

7. KONTAKTUPPLYSNINGAR
7.1 Creme Fraiche är dataansvarig för de personuppgifter som insamlas via vår hemsida.

7.2 Om du önskar att använda en eller flera av dina rättigheter beskrivet i pkt. 4 eller om du har frågor eller bemärkningar till vår verksamhets persondatapolitik kan du kontakta:

Creme Fraiche
Holstebrovej 1-3
7490 Aulum
Danmark

Mail: webbshop@cremefraiche.se

Telefon: +45 26 43 79 81

8. ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICY
8.1 Vår personuppgiftspolicy blir uppdaterad löpande. Du kan alltid hitta den nyaste versionen på vår site https://cremefraiche.se/personuppgiftspolicy

9. VERSIONER
9.1 Detta är version 3 av Creme Fraiche personuppgiftspolicy daterat den 01.06.2023.